Porque o acoso non mola

Sofres acoso_es testemuña de acoso no teu centro escolar_como estudante LGTBI, teño dereitos