Por educar nun centro libre de LGTBIfobia

CapturaUn dos nosos obxectivos, como docentes, é crear un clima no que se respecten as diferencias, onde, cada quen, poida expresarse libremente, sen coacción.

Queremos ensinar aos/ás adolescentes e mozos/as, nunha etapa das súas vidas onde “encaixar” e sentirse parte dun grupo é fundamental, a respectar as peculiaridades sexuais de cada un/ha sexa cal sexa a forma na que sintan, amen ou se expresen.

Propoñemos unha serie de recursos, documentación, curtas e películas, literatura, listados de música…cós que abordar a diversidade afectiva-sexual e de xénero nas aulas, dende Primaria a Bacherelato.

Descárgaos dende Drive aquí:

Recursos DASeX

Ademáis podes ver, o miúdo, as experiencias que existen en diferentes centros e contarnos a vosa propia:

Experiencias VISIBLES